Η προέλευση των γονιδίων

7 Jul

Πώς γίνεται ενώ όλοι οι σύγχρονοι οργανισμοί έχουμε κοινή προέλευση, να διαθέτουμε τόσα πολλά διαφορετικά γονίδια, άρα και διαφορετικά χαρακτηριστικά; Πολλά από τα αρχικά κοινά γονίδιά μας, μετά από λάθη κατά την αντιγραφή του DNA, προέκυψαν στα απόγονα κύτταρα σε περισσότερα από ένα αντίγραφα. Το παραπάνω αντίγραφο ενός γονιδίου υπέστη μεταλλάξεις και σαν αποτέλεσμα κωδικοποιεί πλέον μια νέα ιδιότητα. Παρομοίως, μεταλλάξεις σε αλληλουχίες που δεν κωδικοποιούν γενετική πληροφορία (αυτό που παλαιότερα ονομάζαμε junk DNA) τις καθιστούν αλληλουχίες με κωδικοποιούσα μια νέα πληροφορία, μια νέα ιδιότητα. Με όποιον από τους παραπάνω τρόπους προκύψει, η νέα ιδιότητα μπορεί να αφορά την παραγωγή μιας διαφορετικής πρωτεΐνης, ή της ίδιας πρωτεΐνης σε άλλο ιστό ή όργανο ή σε άλλο αναπτυξιακό στάδιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η μετάλλαξη αυτή στο γονιδίωμα των οργανισμών είναι να προσδίδει χαρακτηριστικό που ευνοείται από τη φυσική επιλογή. Έτσι επιτυγχάνεται η εξέλιξη! Για παράδειγμα, η αυξημένη οσφρητική ικανότητα του ανθρώπου βασίζεται σε μεταλλάξεις αρχικών γονιδίων και δημιουργία νέων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες της μύτης που ανιχνεύουν οσμές! Το δηλητήριο των φιδιών ήταν αρχικά μια αντιβακτηριακή πρωτεΐνη του παγκρέατος που μετά από μετάλλαξη άρχισε να παράγεται στα δόντια τους, ενώ εγκαθιδρύθηκε στους πληθυσμούς των φιδιών αφού τα ευνοούσε εξελικτικά καθώς ακινητοποιούσαν ευκολότερα τα θηράματά τους! Τέλος, ο ψηλός λαιμός της καμηλοπάρδαλης καθιερώθηκε επίσης στους πληθυσμούς καθώς ναι μεν προέκυψε σαν αποτέλεσμα μετάλλαξης γονιδίων που αφορούσαν το μήκος του λαιμού, εγκαθιδρύθηκε δε καθώς οι ψηλότερες καμηλοπαρδάλεις είχαν πρόσβαση στα ψηλά κλαδιά των δέντρων, άρα σε μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα τροφής από τις κοντύτερες!

Leave a Reply

Your email address will not be published.