Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [5]

25 May

13275623_10154173806507999_218283489_n

A. Γυναίκα εμφανίζει ασθένεια που οφείλεται σε έλλειψη μιτοχονδριακού ενζύμου. Ποια η πιθανότητα να αποκτήσει ασθενές παιδί με υγιή άνδρα; Να εξηγήσετε.

Β. Γυναίκα που πάσχει από αχρωματοψία και αιμορροφιλία Α (έστω ότι ζει και είναι γόνιμη) αποκτά παιδί με υγιή άνδρα. Ποια η πιθανότητα να αποκτήσει: α. αγόρι με αχρωματοψία, β. κορίτσι με αιμορροφιλία, γ. αγόρι μόνο με αχρωματοψία, δ. υγιές παιδί.

Γ. Στην παρακάτω αλληλουχία περιέχεται γονίδιο που κωδικοποιεί μικρό πεπτίδιο: CCTGAATTCGAATGCGCTTTACATGACCCGAATTCCG GGACTTAAGCTTACGCGAAATGTACTGGGCTTAAGGC

Θέλουμε να εισάγουμε το παραπάνω γονίδιο σε πλασμίδιο, τμήμα της αλληλουχίας του οποίου δίνεται παρακάτω. Περιέχει υποκινητή (σκούρα γράμματα) και υπάρχει μια φορά μες στο πλασμίδιο:

5′ …CCAATTATAGAATTC…3′

3’…GGTTAATATCTTAAG…5′

Διαθέτουμε την ενδονουκλεάση EcoRI, καθώς και μια δεύτερη ενδονουκλεάση B που αναγνωρίζει την αλληλουχία 5’GCGC3′ και κόβει μεταξύ της πρώτης G και C με φορά 5′ -> 3′.

1. Ποια ενδονουκλεάση θα χρησιμοποιήσουμε για την εισαγωγή του γονιδίου στο πλασμίδιο και γιατί;

2. Ποια είναι η αλληλουχία του πεπτιδίου που κωδικοποιείται από το παραπάνω γονίδιο; Να αιτιολογήσετε.

3. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί και πόσοι δεσμοί υδρογόνου θα σχηματιστούν κατά την δημιουργία του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου;

4. Ποια θα είναι η πιθανή αλληλουχία του ανασυνδιασμένου πλασμιδίου που θα σχηματιστεί και τι θα συμβεί αν εισαχθεί σε κύτταρο-ξενιστή;

13288942_10154173678277999_22756584_n13288851_10154173721652999_1555959070_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.