Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [4]

24 May

Στο απλοειδές γονιδίωμα ενός οργανισμού περιέχονται 10 μόρια DNA.

α. Πόσα είναι τα χρωμοσώματα σε σωματικό κύτταρο στην αρχή της μεσόφασης και πόσα στην μετάφαση της μίτωσης;

β. Πόσα είναι τα ινίδια χρωματίνης στο ίδιο κύτταρο πριν την αντιγραφή και πόσα μετά (πριν την μέγιστη συσπείρωση);

γ. Πόσα είναι τα μόρια DNA στην μετάφαση της μίτωσης και ποια η μορφή τους; Πόσοι οι βραχίονες στην ίδια φάση;

δ. Γιατί στον καρυότυπο του συγκεκριμένου οργανισμού δεν οργανώνονται όλα τα χρωμοσώματα ανά ζεύγη ομόλογων;

ε. Αν ένα ινίδιο χρωματίνης από το παραπάνω κύτταρο έχει 200 νουκλεοσώματα, πόσα ζεύγη βάσεων θα έχει το αντίστοιχο χρωμόσωμα στην μετάφαση, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν διανουκλεοσωμικές αλληλουχίες;

στ. Πόσα μόρια DNA θα περιέχονται στον καρυότυπο ατόμου του ίδιου είδους με μονοσωμία;

One Reply to “Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [4]”

 1. α. 20
  β. 20 και 40
  γ. 40 αδερφές χρωματίδες και 80 βραχίονες
  δ. γιατί είναι αρσενικό άτομο κι έχει ως ζεύγος φυλετικών τα ΧΥ
  ε. 200x2x146 ζβ
  στ. 38

Leave a Reply

Your email address will not be published.