Κριτική μαθητών στα θέματα βιολογίας των Πανελληνίων 2015

13 Jun

Στις φετινές εξετάσεις, παρατηρήθηκε μια τροποποίηση στο ύφος των θεμάτων τόσο της γενικής παιδείας, όσο και της κατεύθυνσης. Τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας ξέφευγαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά από την παπαγαλία και διερευνούσαν την κατανόηση βασικών βιολογικών εννοιών, όπως η δράση της φυσικής επιλογής μέσα από ερμηνεία παραδείγματος, η μεταβολή κυττάρων και ουσιών στον οργανισμό μέσα από διαγράμματα, κ.ά. Τα θέματα της βιολογίας κατεύθυνσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για τα μέχρι τώρα δεδομένα, ενώ τα 2 τελευταία υποερωτήματα του Δ θέματος διέγειραν αντιδράσεις σχετικά με την ορθότητα και τη διατύπωσή τους. Ακολουθούν οι απόψεις μερικών από τους φετινούς υποψήφιους:

«Βιολογία Γενικής: Τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας. Όλες οι μεθοδολογίες ήταν γνώστες. Υπήρχαν μερικές παγίδες όμως δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να τις διακρίνεις. Βιολογία Κατεύθυνσης: Η θεωρία δεν ήταν δύσκολη. Παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο του τρίτου και του τέταρτου θέματος ήταν προφανές, υπήρχαν δυσκολίες. Το τρίτο θέμα ήταν μεγάλο σε έκταση και είχε μια παγίδα βασικής σημασίας ενώ στο τέταρτο η μεθοδολογία ήταν άγνωστη στους περισσότερους.», Θοδωρής Αδαμάκος, 18 ετών, Ηλιούπολη.

«Bιολογία Κατεύθυνσης: Τα θέματα στην Βιολογία Κατεύθυνσης σε γενικές γραμμές ήταν εκτεταμένα, συνδυαστικά και απαιτούσαν πλήρη κατανόηση των μηχανισμών που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο. Όσον αφορά το Δ θέμα, για το οποίο υπήρξαν τόσες διαφωνίες για το τι τελικά συμβαίνει με τους γαμέτες, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που καλούνται να βάλουν θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι κανένας εκπαιδευτικός στο δίωρο που διδάσκεται η Βιολογία Κατεύθυνσης δεν προλαβαίνει να εμβαθύνει τόσο σε μηχανισμούς μεταλλάξεων όσο αυτοί που ζητήθηκαν στο θέμα αυτό. Εκτός αν μιλάμε για κόντρες μεταξύ φροντιστών. Το πνεύμα των εξετάσεων όμως, κατά την γνώμη μου, πρέπει να είναι τέτοιο που να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές των δημόσιων σχολείων και το σημαντικότερο να είναι τέτοιο ώστε οι μαθητές να εξετάζονται με βάση την προετοιμασία τους και όχι την «ευρηματικότητα» της κάθε εξεταστικής επιτροπής. Βιολογία γενικής: Τα θέματα στην Βιολογία γενικής κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και αναμφίβολα απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές οι οποίοι είχαν ξεφύγει από την στείρα αποστήθιση του σχολικού εγχειριδίου. Θεωρώ πως υπήρχαν αρκετές παγίδες και ειδικά στην άσκηση με την τροφική πυραμίδα προέκυπταν αποτελέσματα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.», Μαριεύα Βλάχου, 17 ετών, Αγ. Ιωάννης Ρέντης.

«Βιολογία γενικής: τα θέματα ήταν σχετικά βατά, η ώρα ήταν αρκετή για την επίλυση των θεμάτων και ήταν πιο πρακτικά χωρίς να χρειάζεται τόσο πολύ αποστήθιση. Βιολογία κατεύθυνσης: μέχρι το γ θέμα ήταν αρκετά φυσιολογικά, το τελευταίο μέρος του τρίτου θέματος ήταν έξυπνο, ενώ στο δ θέμα τα δ2-3-4 ήταν παρά πολύ δύσκολα , άγχωναν το μαθητή και αν δεν έπιανε το νόημα έχανε όλο το θέμα…», Αντώνης Παραγιός, 17 ετών, Γλυφάδα.

«Όσον αφορά τη βιολογία γενικής, πιστεύω πως στα θέματα υπήρχε κλιμάκωση, δηλαδή στο Α και το Β μπορούσαν όλοι οι μαθητές να ανταπεξέλθουν, ενώ τα θέματα Γ και Δ απαιτούσαν καλή προετοιμασία των μαθητών στις ασκήσεις με διαγράμματα και τροφικές πυραμίδες. Για έναν προετοιμασμένο μαθητή θεωρώ ότι τα θέματα ήταν βατά. Στη βιολογία κατεύθυνσης τα θέματα ήταν δύσκολα, ιδιαίτερα το Γ και το Δ που απαιτούσαν περίπλοκη σκέψη και ταυτόχρονα πολύ καλή γνώση της θεωρίας. Τα Α και Β βασίζονταν καθαρά στη θεωρία του σχολικού βιβλίου και μπορούσαν να λυθούν από όλους τους μαθητές.», Στελίνα Πρέκα, 17 ετών, Βούλα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.