Ποιες σχολές αντιστοιχούν σε κάθε επιστημονικό πεδίο και συντελεστές βαρύτητας

14 Jun

Θετική εξέλιξη η ένταξη των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Σχολών Υγείας και Ζωής. Θέμα προς διερώτηση το κατά πόσο είναι θεμιτό ένας υποψήφιος να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές Βιολογίας, που εκτός από το 3ο ανήκουν και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, εξεταζόμενος σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση κι όχι στη Βιολογία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *