Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [5]

25 May

A. Γυναίκα εμφανίζει ασθένεια που οφείλεται σε έλλειψη μιτοχονδριακού ενζύμου. Ποια η πιθανότητα να αποκτήσει ασθενές παιδί με υγιή άνδρα; Να εξηγήσετε. Β. Γυναίκα που πάσχει από αχρωματοψία και αιμορροφιλία Α (έστω ότι ζει και είναι γόνιμη) αποκτά παιδί με … Read More »

Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [4]

24 May

Στο απλοειδές γονιδίωμα ενός οργανισμού περιέχονται 10 μόρια DNA. α. Πόσα είναι τα χρωμοσώματα σε σωματικό κύτταρο στην αρχή της μεσόφασης και πόσα στην μετάφαση της μίτωσης; β. Πόσα είναι τα ινίδια χρωματίνης στο ίδιο κύτταρο πριν την αντιγραφή και … Read More »

Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [3]

17 May

Από την διασταύρωση μιας αρσενικής δροσόφιλας με μια θηλυκή προκύπτουν οι εξής απόγονοι: 596 θηλυκά με κόκκινα μάτια και φυσιολογικές πτέρυγες: 203 θηλυκά με κόκκινα μάτια και ατροφικές πτέρυγες: 298 αρσενικά με κόκκινα μάτια και φυσιολογικές πτέρυγες: 102 αρσενικά με … Read More »

Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [2]

15 May

Από την διασταύρωση δύο εντόμων προκύπτουν 300 απόγονοι, εκ των οποίων οι 102 είναι θηλυκοί με μαύρα μάτια, οι 95 θηλυκοί με καφέ μάτια και οι 103 αρσενικοί με μαύρα μάτια. Να αποδείξετε τον τρόπο κληρονόμησης του χρώματος ματιών κάνοντας … Read More »

Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [1]

10 May

Στον πανσέ το φούξια χρώμα άνθους είναι επικρατές του βιολετί και το βιολετί χρώμα άνθους είναι επικρατές του λιλά. Με τεχνητή γονιμοποίηση διασταυρώνεται ένας πανσές με φούξια άνθος και ένας πανσές με βιολετί. Μεταξύ των απογόνων, προκύπτουν άτομα και με … Read More »