Πώς τρέφεται μια αμοιβάδα

22 Jul

Παρακολουθήστε πώς τρέφεται μια αμοιβάδα με το μηχανισμό της ενδοκύττωσης. Σχηματίζει δύο ψευδοπόδια που εγκλωβίζουν την τροφή, καθώς συντήκονται, στο εσωτερικό του κυττάρου. Με τη βοήθεια υδρολυτικών ενζύμων, η τροφή διασπάται.

Micro-discoveries online

3 Dec

Στην ιστοσελίδα του μουσείου Armand-Frrapier θα βρείτε animation για τη φυσική μικροχλωρίδα του ανθρώπινου οργανισμού, για χρήσιμα στη διατροφή μας μικρόβια, για το ανοσοβιολογικό μας σύστημα και για τη μεταγραφή και μετάφραση του DNA: http://www.musee-afrappier.qc.ca/en/index.php?pageid=3110a&page=3110a-animation-e Επίσης, θα βρείτε online παιχνίδια … Read More »