Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [2]

15 May
 1. Από την διασταύρωση δύο εντόμων προκύπτουν 300 απόγονοι, εκ των οποίων οι 102 είναι θηλυκοί με μαύρα μάτια, οι 95 θηλυκοί με καφέ μάτια και οι 103 αρσενικοί με μαύρα μάτια. Να αποδείξετε τον τρόπο κληρονόμησης του χρώματος ματιών κάνοντας την κατάλληλη διασταύρωση και να εξηγήσετε αν ισχύει ο 1ος Νόμος Μέντελ.
 2. Στα φυτά του γένους Melandrium, ο καθορισμός του φύλου είναι παρόμοιος με αυτόν του ανθρώπου. Το φυλοσύνδετο γονίδιο l είναι θνησιγόνο στα θηλυκά άτομα. Στα αρσενικά, η παρουσία αυτού του γονιδίου σχηματίζει ανοιχτά πράσινα φύλλα με κίτρινες κηλίδες. Το φυσιολογικό επικρατές L γονίδιο στα αρσενικά, όπως και στα ομόζυγα ή ετερόζυγα θηλυκά σχηματίζει κανονικά σκούρα πράσινα φύλλα. Να υπολογίσετε την φαινοτυπική αναλογία των απογόνων από την διασταύρωση ετερόζυγου θηλυκού με πράσινο-κίτρινο αρσενικό.

Περιμένω τις απαντήσεις σας 🙂

One Reply to “Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [2]”

 1. 1. Προκύπτει η φαινοτυπική αναλογία 1 θηλυκό μαύρο: 1 θηλυκό καφέ: 1 αρσενικό μαύρο. Λόγω διαφορετικής φαινοτυπικής αναλογίας μεταξύ θηλυκών- αρσενικών, το χαρακτηριστικό ακολουθεί φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Δεν εμφανίζονται αρσενικά καφέ, δηλαδή φαίνεται να χάνεται ένας φαινότυπος. Συνολικά η αναλογία είναι 2 μαύρα: 1 καφέ. Θωρούμε το μαύρο ως επικρατές (ΧΚ) και το υπολειπόμενο Χκ ως θνησιγόνο. Οι γονότυποι ΧκΥ και ΧκΧκ οδηγούν σε θνησιγόνο φαινότυπο, ενώ στα ετερόζυγα θηλυκά ΧΚΧκ, ο φαινότυπος προκύπτει καφέ, αντί για μαύρος. Οι γονείς είναι ΧΚΧκ x ΧΚΥ. Ισχύει ο 1ος Νόμος γιατί διαχωρίζονται τα αλληλόμορφα των γονέων και συνδυάζονται τυχαία οι γαμέτες τους.

  2. P γενιά: XLXl x XLY
  Γαμέτες: XL, Xl / Xl, Y
  Fi γενιά: XLXl: XlXl: XLY: XlY
  1 θηλυκό σκούρo πράσινo: 1 αρσενικό σκούρο πράσινο: 1 αρσενικό πράσινο-κίτρινο
  το XlXl πεθαίνει

Leave a Reply

Your email address will not be published.