Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [1]

10 May

Στον πανσέ το φούξια χρώμα άνθους είναι επικρατές του βιολετί και το βιολετί χρώμα άνθους είναι επικρατές του λιλά. Με τεχνητή γονιμοποίηση διασταυρώνεται ένας πανσές με φούξια άνθος και ένας πανσές με βιολετί. Μεταξύ των απογόνων, προκύπτουν άτομα και με λιλά χρώμα.

α. Πώς ονομάζονται τα αλληλόμορφα γονίδια που είναι υπεύθυνα για το χρώμα του άνθους και γιατί; Να συμβολίσετε τα υπεύθυνα για κάθε χρώμα αλληλόμορφα.

β. Ποια είναι η φαινοτυπική αναλογία των απογόνων; Να απεικονίσετε τη διασταύρωση.

γ. Γιατί η αναλογία που προκύπτει δεν είναι ίδια με την τυπική αναλογία των διασταυρώσεων μονοϋβριδισμού του Μέντελ; Ισχύει ο πρώτος νόμος του Μέντελ;

Περιμένω τις απαντήσεις σας 🙂

One Reply to “Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [1]”

 1. α. Τα υπεύθυνα γονίδια ονομάζονται πολλαπλά, καθώς εμφανίζονται τρία (ή περισσότερα) για μια γενετική θέση. Δεν πρόκειται για ατελώς επικρατή ή συνεπικρατή, αφού αναφέρεται πως το πρώτο αλληλομορφο είναι επικρατές όλων και το δεύτερο επικρατές του τρίτου.
  Πφ: φούξια, Πβ: βιολετί, Πλ: λιλά

  β. Τα φυτά που διασταυρώνονται θα έχουν από ένα Πλ αλληλόμορφο για να προκύψουν και τα λιλά άτομα:

  P γενιά: ΠφΠλ x ΠβΠλ
  Γαμέτες: Πφ, Πλ / Πβ, Πλ
  F1 γενιά: ΠφΠβ: ΠφΠλ: ΠβΠλ: ΠλΠλ
  2 φούξια: 1 βιολετί: 1 λιλά

  γ. Η αναλογία 2:1:1 διαφέρει από την τυπική 3:1 για ιδιότητες που ελέγχονται από ένα ζεύγος αλληλομόρφων με σχέση επικρατούς-υπολειπόμενου, όπως έχουμε συναντήσει σε διασταυρώσεις μονοϋβριδισμού. Αυτό συμβαίνει διότι τα πολλαπλά αλληλόμορφα δίνουν πολλούς συνδυασμούς φαινοτύπων. Όμως, ο 1ος Νόμος Μέντελ ισχύει κανονικά, καθώς φαίνεται και στην παραπάνω διασταύρωση όπου τα γονίδια των γονέων διαχωρίζονται και στην συνέχεια συνδυάζονται τυχαία κατά την γονιμοποίηση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.