Ασκήσεις στην Βιολογία Κατεύθυνσης [3]

17 May

Από την διασταύρωση μιας αρσενικής δροσόφιλας με μια θηλυκή προκύπτουν οι εξής απόγονοι:

596 θηλυκά με κόκκινα μάτια και φυσιολογικές πτέρυγες:

203 θηλυκά με κόκκινα μάτια και ατροφικές πτέρυγες:

298 αρσενικά με κόκκινα μάτια και φυσιολογικές πτέρυγες:

102 αρσενικά με κόκκινα μάτια και ατροφικές πτέρυγες:

305 αρσενικά με άσπρα μάτια και φυσιολογικές πτέρυγες:

98 αρσενικά με άσπρα μάτια και ατροφικές πτέρυγες

Να βρείτε τα  υπεύθυνα γονίδια για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τους γονότυπους των γονέων και να δείξετε την διασταύρωση από την οποία προκύπτουν οι παραπάνω απόγονοι. Ισχύει ο 2ος Νόμος Μέντελ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.