Είναι ο ήλιος υπεύθυνος για την πρόσφατη τάση θέρμανσης;

8 Nov

Μπορούν φυσικές αλλαγές στην ηλιακή απόδοση να είναι υπεύθυνες για την παρατηρούμενη τάση θέρμανσης που παρατηρείται στον πλανήτη; Η απόδοση (output) του ήλιου δεν έχει δείξει μια αύξηση τα τελευταία τριάντα χρόνια και κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την πρόσφατη τάση θέρμανσης.

Επιπρόσθετα, οι επιστήμονες εστίασαν στις ηλιακές κηλίδες (sunspots) και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι υπήρχε μια ελαφρά αύξηση στην ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και μια μικρή μείωση κατά το δεύτερο μισό, σύμφωνα με το εθνικό ερευνητικό συμβούλιο, και την εθνική ακαδημία επιστημών των Η.Π.Α.

Ένας άλλος τρόπος να απαντήσει κανείς στην παραπάνω ερώτηση είναι να κοιτάξει στις διαφορετικές στιβάδες της ατμόσφαιρας της Γης. Τα ακριβή δεδομένα δείχνουν μια τάση θέρμανσης στην κατώτερη ατμόσφαιρα (τροπόσφαιρα) και μια τάση ψύξης στην υψηλότερη ατμόσφαιρα (στρατόσφαιρα), κάτι που είναι αναμενόμενο εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Μεταφρασμένο-Προσαρμοσμένο από: Accuweather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *