Γιατί η δροσόφιλα είναι ένα τόσο δημοφιλές πειραματόζωο;

1 Dec

Η Drosophila melanogaster ή πιο απλά, η μύγα του ξυδιού ή των φρούτων, είναι ένας από τους οργανισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στα εργαστήρια γενετικής και έχει μελετηθεί διεξοδικά το γονιδίωμά τους. Αυτό οφείλεται στο ότι από τη μια πλευρά διαθέτουν σχετικά απλό και μικρό γονιδίωμα (4 ζεύγη χρωμοσωμάτων), το οποίο, από την άλλη πλευρά, έχει ομοιότητες στον τρόπο που λειτουργεί με εκείνο του ανθρώπου. Οι δροσόφιλες είναι εύκολο να καλλιεργηθούν στο εργαστήριο, με χρήση φτηνών υλικών, δίνουν μεγάλο αριθμό απογόνων, έχουν μικρό χρόνο γενιάς, τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά μπορούν να μελετηθούν εύκολα με το μικροσκόπιο και διευκολύνεται σε αυτές η τεχνητή γονιμοποίηση. Πολλοί από τους χαρακτήρες τους ακολουθούν τη μενδελική κληρονομικότητα, οπότε είναι εύκολο να καταστρώσουμε διασταυρώσεις σύμφωνα με τα πρότυπα του Mendel και να μελετήσουμε τους νόμους του. Τέλος, διαθέτει γονίδια που μοιάζουν πολύ με ανθρώπινα, υποδηλώνοντας μακρινή εξελικτική συγγένεια (π.χ. διαθέτει γονίδιο που μοιάζει με αυτό της ινσουλίνης), επιτρέποντας τη χρήση της ως μοντέλο στον έλεγχο θεραπειών που αφορούν ανθρώπινες ασθένειες. Η αναισθητοποίηση της μύγας γίνεται με αιθέρα, χωρίς να εγκυμονεί κινδύνους για το ζώο, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι κοιμάται την ώρα που ο ερευνητής τη μελετά.

Leave a Reply

Your email address will not be published.